Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2013

mikasa
Czy to realne, by tak nikt choć przez chwilę nie wytykał wad, by poczuć się wyjątkowym?
mikasa
mikasa
Nie ma sensu oszukiwać się. On zawsze będzie szukał lepszej.
mikasa
Czasami uśmiech jest tylko maskowaniem smutku.

March 11 2013

mikasa
W pracach grupowych nie wypada zrzucać odpowiedzialności na jedną osobę, czy jakąś część grupy, ponieważ najlepsze jest wspieranie się i potrzebna jest weryfikacja.

January 21 2013

mikasa
Może, to że jestem często niezadowolona oznacza tyle, co potrzeba jeszcze większej uwagi, niż jaką mam. 
mikasa
Jesteś dla siebie, dla swej rodziny, dla bliskich 
i  chcę wierzyć w to mocno, że i dla mnie Ty jesteś.
 Ja chcę być dla Ciebie. 
To moje marzenie, które przed kilkunastoma miesiącami się spełniło, kiedy to poznałam Ciebie.

January 20 2013

mikasa
I've been practising all day
Now the words I meant to say are gone
I promised that I wouldn't cry
Told myself I had to try and hold on

The truth... I lied
I hate myself inside
And why I played the game and paid the price

I never look back
I never cry
Never try to wonder why
I'll be on my own
And never doubt never shout
Or wonder how
I'll never be lonely until
This time (x3)
This time I will

I've been wide awake all night
There's no sight of sleep inside my mind
The headlight shadows scare my wall
I convinced myself you called in times

The truth... I lied the girl in me has died
And why i played the game and paid the price

I never look back
I never cry
Never try to wonder why
I'll be on my own
And never doubt never shout
Or wonder how
I'll never be lonely until
This time (x3)
This time I will

This time I will be yours completely
This time I'll make sure you don't hate me
This time I know
This time I can
This time I will

I never look back
I never cry
Never try to wonder why
And I'll be on my own
And never doubt never shout
Or wonder how
I'll never be lonely until
This time (x3)
This time I will

I never look back
I never cry
Never try to wonder why
And I'll be on my own
And never doubt never shout
Or wonder how
I'll never be lonely until
This time (x3)
This time I will (more)
mikasa

January 10 2013

mikasa

Powoli umieram, prawie mnie nie ma.

Milknę, gasnę, znikam.

November 05 2012

mikasa
Chcę kochać tak, by inni wiedzieli o tym, 
chcę być kochaną, tak by zawsze to czuć,
chcę być tulona, kiedy mi źle,
chcę tulić i głaskać.
Chcę być szczęśliwa i uszczęśliwiać mych bliskich.

October 21 2012

mikasa
Czasami się psuje, by potem to naprawić, potrzeba jednak wiedzieć, jak naprawić. 

October 15 2012

mikasa

October 05 2012

mikasa
7563 9778
mikasa
0581 4272
Reposted fromkeepfit keepfit viafuckmysoul fuckmysoul
mikasa
Czekając na Ciebie, tęskniąc za Tobą, wyciągając dłoń do Ciebie, może kiedyś się zjawisz...

July 02 2012

mikasa
Jak dobrze, że jesteś :).

June 15 2012

mikasa

Piękno (Mika)

W najmniej oczekiwanym momencie nasze życie może stać się zupełnie inne, może nabrać sensu, może nabrać barw, tak pięknych, nasyconych, wyrazistych, a to za sprawą tej drugiej osoby, tej drugiej połówki.

May 29 2012

mikasa

Łzy (Mika)

Te Twoje łzy są tak słodkie i smutne..potrafią poruszyć mnie, tak głęboko, że sama się nie poznaję. Kiedy je widzę, wtedy to czuję tą miłość, jaka nas ogarnęła i trwa w nas.

May 20 2012

mikasa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl